Strategiudvikling og eksekvering

Strategiudviklings- og eksekverings-pakken er den ideelle mulighed for jer, der ønsker at styrke jeres bæredygtighedsindsats og ESG-tilgang. I ønsker at balancere mellem drift og udvikling ved at arbejde strategisk med bæredygtighed.

I får styrket bevidstheden om hvad der kendetegner jer som virksomhed og får identificeret og italesat, hvilke udviklingsmål I ønsker at opnå på kortere og længere sigt. I får hjælp til at identificere nøgleområder, hvor I kan opnå betydelige forbedringer, og til hvordan I implementerer konkrete bæredygtige tiltag i jeres forretningsprocesser sådan at de skaber merværdi for både jeres virksomhed og samfundet. 

Og ikke mindst, og meget væsentligt, er medarbejdernes inddragelse og engagement væsentligt i forhold til at udvikle bæredygtige produkter og serviceydelser, der differentierer jer i markedet. 

Kontakt mig i dag for at få mere information om, hvordan forløbet kan bringe jer tættere på jeres bæredygtighedsmål.  

Hvad får du ud af pakken?

Kortlægning

En kortlægning af din virksomheds nuværende bæredygtighedspraksis, udviklingsønsker og behov.

Indsatsområder og prioritering

Kortlægning af muligheder og risici for virksomheden. Identifikation af indsatsområder, hvor der er størst negativ impact, og hvor der kan skabes størst positiv indvirkning på økonomi, miljø og samfund. 

Handlingsplan

Konkret handlingsplan med plan for eksekvering. 

Mål og indikatorer

Afklaring af hovedmål med strategien, og hvilke indikatorer der kan måles på ved de identificerede indsatsområder.  

Hvad består pakken af?

Intromøde

Intromøde på ca. 2-3 timer, inkl. rundvisning i virksomheden

Bæredygtighedsstrategi

Udvikling af en skræddersyet bæredygtighedsstrategi med konkrete indsatsområder, mål og handlingsplaner, inklusive en plan for hvordan du inddrager dine medarbejdere.

Opfølgende møder i strategigruppen

  • Strategiudviklingsseminar 
  • Statusmøde undervejs i forløbet
  • Sparringsmøder undervejs 
  • Medarbejderworkshop kan tilkøbes 

Krav til dig

Din virksomhed består af mindst 5 medarbejdere

I ønsker at udvikle bæredygtige produkter og serviceydelser

I er motiveret for arbejdet.

Lad os arbejde sammen!

Første møde er uforpligtene og gratis

da_DK