Velkommen

Samarbejde


i bæredygtige

forandrings-

processer   

Velkommen!

Grunwald Consulting hjælper jeres ideer og projekter i gang og til dørs

i den grønne omstilling.


I mange samarbejdssituationer har deltagerne forskellige forståelser af problem eller udfordring.   

Det kan have store konsekvenser for samarbejdet. Det har også store konsekvenser for, hvilke ideer og løsninger der udvikles og hvilke der forbliver udenfor tanke- og handlemulighederne.  Min mission er at rådgive og sparre under ideudvikling, problemidentifikation og problemløsning, dvs. under opstart og gennemførelse af dine bæredygtige forandrings- og udviklingsprojekter.


Du får hjælp til:

 • at udvikle bæredygtige løsninger - med sammentænkning af miljø, social, økonomi og teknologi
 • at skabe fælles virkeligheds- og problemforståelse internt i organisationen og i externt samarbejde.  
 • at sætte strategi om til konkret handling 
 • at udvikle samarbejdet med tyske partnere

Nøgleord for Grunwald Consulting:

   • Min viden - jeres succes
   • Den bedste løsning gennem dialog 
   • Skræddersyede processer som passer til din virksomhed
   • Kompleksiteten forenkles til håndterbare dele
   • Praktisk tilgang og konkrete værktøjer