Bæredygtighed og ESG

Interkulturel forståelse i en bæredygtig virksomhedskontekst

Fælles forståelse for bæredygtighed for at ekspandere på det tysk-danske marked.

Står du i en situation, hvor du ønsker at etablere din virksomhed i Tyskland eller vil udvide dine aktiviteter der. Hvordan din virksomhed er positioneret i forhold til bæredygtighed, spiller en afgørende rolle for
succes som ikke skal undervurderes. Ofte tillægges det ikke tilstrækkelig stor betydning, at også forståelsen for bæredygtighed og kommunikation af bæredygtige løsninger er kulturelt betinget.

For at din virksomhed kan opnå de bedste resultater i ekspansionsprocessen og i samarbejdet omkring den,
lærer du at erkende og tage hensyn til kulturelle forskelle, og gennem en klar strategi at opnå merværdi for din virksomhed og for bæredygtigheden. 

Tilbuddet er rettet imod ledere, projekt manager og medarbejdere, som målrettet styrker en proces for bæredygtige løsninger i deres virksomheder og som samtidigt ønsker at skabe gode forudsætninger for en ekspansion i deres naboland.

Workshoppen er rettet imod bestyrelser, ledelser fagpersonale og alle, som er ansvarlige for bæredygtighedsområdet (ESG) i deres virksomhed.

 • Større sikkerhed og overskuelighed i markedsudvidelses processen på tværs af sproglige og kulturelle grænser.

 

 • Struktur og værktøjer for en bæredygtig og succesfuld forretningsudvikling.

 

 • Inspiration gennem cases og eksempler, som hjælper at styrke din virksomheds position og samarbejde på det tysk-danske marked.

 

 • Risikominimering gennem indblik i og viden om bæredygtighedsemner i nabolandet.

 

 • Udvikling af bæredygtige strategiske muligheder, som skaber merværdi for din virksomhed.

 

Underviserne arbejder med et dynamisk skifte mellem oplæg, praksiseksempler, arbejde og dialog i såvel plenum som team. 

Deltagerne lærer metoder og teknikker at kende og anvende, som er hjælp og støtte i virksomhedens dagligdag.

 • Dag 1
  • Kulturforskelle og forskellige syn og måder at arbejde med bæredygtighedsemner på
  • FN-verdensmål og deres relevans for virksomheden
  • Definition af en fælles forståelse for bæredygtighed i din virksomhed, som omfatter landsspecifikke
   forskelle

 

 • Dag 2
  • Metoder til styrkelse af en konstruktiv samarbejdskultur i mangfoldige teams
  • Virksomhedsinterne mål for bæredygtighed konkretiseres og fyldes med liv (implementering)
  • Handlingsplan for bæredygtighed, som inkluderer markedsudvidelse til nabolandet

Kurset tilbydes i samarbejde med Instittut Nordic Perspectives. Instituttet har vundet den Nationale Pris for uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2023 fra den tyske UNESCO-kommission.

Du kan bestille Forløbet nedenunder.

Der er muligt at søge tilskud til forløbet via SMV:Grønne Kompetencer. Du kan anøsge om et tilskuld  igennem linket:  https://ehnj.onlinelegat.dk/Account/Login

Bestil kursus

På et skræddersyet kursus hos Grunwald Consulting tilpasser jeg indholdet efter jeres niveau og behov. Som underviser er jeg en specialist med erfaring fra erhvervslivet, og jeg tilrettelægger indholdet, så I får præcis den læring, der er nødvendig for at skabe de ændringer, I ønsker.

Mit mål er at give jer den bedst mulige læringsoplevelse, hvor I får praktisk anvendelig viden og værktøjer. Jeg er dedikeret til at hjælpe jer med at opnå jeres mål gennem kurser, der er skræddersyet til jeres specifikke behov.

Kontakt mig i dag for at drøfte jeres mål med kurset og få mere information om, hvordan jeg kan hjælpe jer på jeres læringsrejse.